BerwynEvans.co.uk

Berwyn Evans
Llys Menai,
Lôn Sidney,
Caernarfon,
Gwynedd,
UK
LL55 1ET

[t] 01286 672900
[m] 07721 374143
[e] click here

 

News and Blogg

 

Saturday, 19 September 2009

 

Antur 'Stiniog Mentoring


Diwrnod da heddiw gyda 4 yn troi i fyny o Antur 'Stiniog. Aethom i ardal y Moelwyn o fewn tafliad carreg o Cnicht. Yn ystod y diwrnod oeddwn yn trafod ac ymarfer llywio yn y mynyddoedd gyda map 1:25,000 a gwaith rhaff i gerddwyr mynydd. Digon i gadw ni fynd am fwy na diwrnod felly mwy o ymarfer fory.


Had a great day today with a day spent mentoring 4 members of Antur 'Stiniog. We went to the Moelwyn area around Cnicht. We discussed and practiced navigation using a 1:25,000 map and rope work for mountain walkers. Plenty to keep us going for more than a day so more of the same tomorrow.

(l-r) Martin, Gareth, Marc and Rommee.

Archives

November 2007   December 2007   January 2008   March 2008   June 2008   July 2008   August 2008   September 2008   October 2008   November 2008   December 2008   January 2009   February 2009   March 2009   May 2009   June 2009   July 2009   August 2009   September 2009   October 2009   November 2009   December 2009   January 2010   February 2010   March 2010   April 2010  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

   
 

 
 

Designed by Delwedd